Khắc dấu số

Khắc dấu số

Khắc dấu số để đóng số, có thể xoay để thay đổi các số theo ý muốn của người dùng. Có các loại thông dụng sau:

1. Khắc dấu số nhảy số tự động – SQ3366

 

2. Khắc dấu số  liền mực – S449

 

3. Khắc dấu số  chấm mực ngoài

Dau so2

Dau so1

Bảng giá:

N08: 590.000đ/c