Khắc Dấu ngày tháng

Khắc Dấu ngày tháng

Khắc Dấu ngày tháng năm.

Dấu chuyên đóng ngày, tháng, năm. Có thể xoay để thay đổi được các số theo ý muốn. Có các loại như sau:

1. Khắc Dấu ngày tháng S300: Chiều cao chữ số 3mm, có 2 loại: kiểu ngày tiếng Anh và  kiểu ngày tiếng Việt.

Giá : 180.000đ/c

images10

2. Khắc Dấu ngày tháng S400: Chiều cao chữ số 4mm, có 2 loại: kiểu ngày tiếng Anh và  kiểu ngày tiếng Việt.

Giá 220.000đ/c

 

3. S826D:

 

4. S830D

 

4. S842D

 

5. Dấu đóng ngày, tháng, năm, giờ.