Khắc Dấu bản vẽ hoàn công

Khắc Dấu bản vẽ hoàn công

Chuyên Khắc Dấu bản vẽ hoàn công, khắc dấu các loại, chất lượng cao, sắc nét, bền, đẹp, rẻ.

Điện thoại: 0912.025.198

Email: 106@thanhconghn.com

Chuyên Khắc Dấu bản vẽ hoàn công.

Dấu bản vẽ hoàn công có 2 loại

1. Dấu chấm mực ngoài: Giá 490.000đ/c (Chưa bao gồm khay mực)

Cán dấu bằng gỗ, mặt dấu bằng chất liệu Polyme, đóng rất nét.

bvhc

2. Dấu liền mực:

2f2eaba8-fe85-408d

* Kích thước nhỏ hơn 10 x 6 cm. Giá 950.000đ/c

* Kích thước từ 10 x 6 cm đến 12 x 8,5 cm. Giá 1.200.000đ/c

cf86c6ee-767a-4ba1 552efd58-4f33-4118 516fdda5-99dc-4201 6c839a82-0b61-4f12