Hỗ trợ

Hỗ trợ

  • may khac dau polyme

    Hướng dẫn làm dấu polyme

    17th September, 2015 · Hỗ trợ
    HƯỚNG DẪN LÀM DẤU POLYME  Click vào đây để xem video hướng dẫn 1 Hướng dẫn 2 Thiết kế mẫu dấu trên phần mềm Corel: Phần chữ để màu trắng, nền để màu đen Lưu ý: phải đặt nét to lên, thong thường...