Khắc dấu chữ ký

Khắc dấu chữ ký

Chuyên Khắc dấu chữ ký, khắc dấu các loại, chất lượng cao, sắc nét, bền, đẹp, rẻ.

Điện thoại:  0912.025.198

Email: 106@thanhconghn.com

Khắc dấu chữ ký có nhiều kích thước khác nhau. Phụ thuộc vào kích thước chữ ký để chọn cán dấu cho phù hợp. Các kích thước thường dùng như sau:
* Loại S842: Kích thước  38 x14 mm – Giá 180.000đ/c
* Loại S843: Kích thước 47 x 18 mm  – Giá 200.000đ/c
* Loại S844: Kích thước 58 x 22 mm –  Giá 240.000đ/c

Để Khắc dấu chữ ký cần có 2 loại giấy tờ như sau:

IN MẪU NÀY RA  GIẤY   rồi điền thông tin vào

– Photo CMT của người có chữ ký đó (Không cần chứng thực)

chu ky